Definice

Vyjadřuje nevyslovené myšlenky. S větou, která uvozuje výrok, není spojena podřadící spojkou (jako u přímé řeči), avšak oproti doslovné reprodukci výroku nezachovává slovesnou osobu.

Příklady použití

To bude, říkal jsem si, asi její poslední runda.

Dělení slova

po!lo!pří!má