Definice

Jazykové okolí sledované jednotky textu. Můžeme vnímat několik složek kontextu:

  • jazykovou: to, co už bylo řečeno, co bude následovat, jaký dopad měl předchozí text na příjemce;
  • bezprostřední situační kontext: místo, čas komunikační situace, počet komunikantů, jejich společné znalosti a vzájemný vztah, předpoklady mluvčího;
  • široce společenský situační kontext: obecné vzdělání, zkušenost, životní podmínky.

Kontext zajišťuje koherenci.

Dělení slova

kon!text

Internetová cvičebnice pravopisu