Definice

1) Výraz vyskytující se v určitém regionu přesahujícím územní rozsah nářečí.
2) V literatuře tak mohou být označeni spisovatelé, jejichž tvorba (hl. romány) je situována do konkrétního regionu.

Příklady použití

tož, škřidla
tzv. vesnická a městské próza v českém realismu; též Hastrman Miloše Urbana aj.

Dělení slova

re!gi!o!ns!li!z!mus