Definice

Literární kritika (obor) hodnotí, interpretuje a třídí literární díla. Nástrojem literární kritiky jsou útvary jako jednodušší recenze a rozsáhlejší literární kritika. Recenze bývá zpravidla subjektivnější.

Příklady použití

Současní literární kritici – Jiří Peňás, Vladimír Novotný

Dělení slova

li!te!rár!ní kri!ti!ka

Může vyskytovat také v těchto tvarech

literárně kritický

Může být také omylem zapsáno jako

literární krytyka
literární krytika
literární krityka

Příbuzná slova

teorie literatury
literatura
recenze
esej

Internetová cvičebnice pravopisu