Definice

Libreto je scénář (literární podklad) hudebního díla, obsahuje texty písní, popis děje a jednání postav.

Příklady použití

libreta ke Smetanovým operám psala např. Eliška Krásnohorská

Původ slova

z italského libretto = knížka

Dělení slova

li!bre!to

Může být také omylem zapsáno jako

lybreto

Příbuzná slova

hudba
film
scénář