Definice

Literární texty předávané bez uvedení autora, jejich autor není znám.

Příklady použití

říkadla, přísloví, pořekadla, lidové písně či balady, některé básně, písně a popěvky kolující po internetu

Internetová cvičebnice pravopisu