Definice

Jazyk ve strukturální lingvistice švýcarského jazykovědce F. de Saussura systém jazykových jednotek a pravidel jejich používání.

Příbuzná slova

parole

Internetová cvičebnice pravopisu