Definice

Úžina vznikající přiblížením artikulačních orgánů. Tím vzniká šum sloužící k výslovnosti mnoha souhlísek.

Příklady použití

Podle toho, který artikulační orgán tvoří vzniklému šumu překážku, dělíme úžinové souhlásky na retozubné – F, V; sykavky – S, C, Z, Š, Č, Ž; tvrdopatrové – J; měkkopatrové – CH; hrtanové – H; bokové – L; kmitavé – R, Ř, Ř

Dělení slova

kon!stri!k!ce

Může vyskytovat také v těchto tvarech

úžina

Může být také omylem zapsáno jako

konstrykce, konstrikdze