Definice

Řeč, ve strukturální lingvistice švýcarského jazykovědce F. de Saussura aktuální realizace jazyka (langue).

Původ slova

(franc. slovo, výpověď)

Příbuzná slova

langue

Internetová cvičebnice pravopisu