Definice

1) české slovo v cizojazyčném textu
2) umělecké dílo napsané česky nebo mající českého autora či vzniklé na českém území; nebo pojednávající o „něčem českém“

Příklady použití

ad 1) First images of the Pražská Lítačka – the working title of a new planned card to be used as a chargeable pass by public transit users in Prague have been released, featuring simple lettering against a green backdrop..

ad 2) Mistr Jan Hus: Ortographia Bohemica; Marina Cvetajeva: Poema Gory.

Dělení slova

bo!he!mi!kum

Může být také omylem zapsáno jako

bohemykum

Internetová cvičebnice pravopisu