Definice

V procesu označování přiřazuje k objektu jméno zprostředkovaně. V literatuře je akcentována subjektivní a psychologická stránka označování.

Příklady použití

Večernice a Venuše jsou konotativní označení objektu Venuše.

Původ slova

Z latinského cōnnōtāre znamenající spoluoznačovat.

Dělení slova

ko!no!ta!ce

Může vyskytovat také v těchto tvarech

konotace, konotací

Může být také omylem zapsáno jako

Kontace, kontrace

Příbuzná slova

Logická sémantika
Konotace × denotace