Definice

Vztah mezi „jádrem významu“ nezávislým na situaci a konkrétním pojmenováním (opak konotace). Obecně: vztah mezi jazykovým znakem a jím označeným předmětem.

Příklady použití

k denotátu pes jsou výrazy: pes, čokl, podvraťák aj.

Dělení slova

de!no!ta!ce

Příbuzná slova

konotace, designace, konotát, designát, denotát, kohyponyma