Definice

Soudržnost textu (věcná, myšlenková i komunikační); je to explicitní prostředek koherence. Někteří autoři koherenci a kohezi ztotožnili.

Příklady použití

konektory v textu
aktuální větné členění aj.

Původ slova

lat. co-haesio

Internetová cvičebnice pravopisu