Definice

1) Větní úsek tvořící významový i zvukový celek vyslovovaný nebo vyslovitelný jedním dechem.
2) V rytmizované próze část delší věty nebo periody, nazývaná podle počtu kólonů např. dikólon, trikólon,
3) Úsek verše (poloverš) nebo věty spojený jedním hlavním rytmickým přízvukem (iktus).
3) Dvojtečka

Příklady použití

krátké objasnění /vyžaduje starý název/ metafyzika

Dělení slova

kó!lon

Může vyskytovat také v těchto tvarech

kólon, větný úsek, takt

Může být také omylem zapsáno jako

kolón

Internetová cvičebnice pravopisu