Definice

Vyjádření způsobu platnosti výpovědi. Základní druhy modality:

  • postojová – vyjadřuje postoj mluvčího k výpovědi,
  • skutečnostní – vyjadřuje reálnost/nereálnost výpovědi
  • voluntativní – vyjadřuje nutnost/možnost/záměrnost výpovědi
  • jistotní – vyjadřuje míru přesvědčení mluvčího o platnosti vyjadřovaného děje.

Příklady použití

postojová – muset, smět, nesmět aj.

skutečnostní – … odpovídá realitě, existovat aj.

voluntativní – lze, není možno, (to) bylo schválně…

jistotní – jsem si jist, předpokládám, pochabuji, nevím…

Původ slova

lat. modus = způsob, míra

Dělení slova

mo!da!li!ta

Internetová cvičebnice pravopisu