Definice

Pojem daktyl spadá do oblasti zájmu versologie (nauka o verši), konkrétně k rytmu. Rytmus tvoří střídání přízvučných a nepřízvučných slabik. Opakujícímu se uskupení se stejným uspořádáním přízvučných a nepřízvučných slabik říkáme stopa. Daktyl je stopa, jejíž první slabika je přízvučná a zbylé dvě nepřízvučné. Jedná se tedy o trojslabičnou stopu.

Příklady použití

Daleká nádhera

Dělení slova

dak!tyl

Může vyskytovat také v těchto tvarech

daktylský (verš)

Může být také omylem zapsáno jako

daktil

Příbuzná slova

versologie
rytmus
jamb
trochej