Definice

Literární žánr původem ze 14. až 15. století ze Španělska. Je to lyrickoepická báseň, nejčastěji s milostnou tematikou, může mít hudební doprovod. Oproti baladě má radostné vyznění.

Příklady použití

Romance pro křídlovku

Původ slova

provensálsky. romase = v národním (lidovém) jazyce

Dělení slova

ro!man!ce

Může být také omylem zapsáno jako

romanze

Příbuzná slova

rytířská epika