Definice

Pojem jamb spadá do oblasti zájmu versologie (nauka o verši), konkrétně k rytmu. Rytmus tvoří střídání přízvučných a nepřízvučných slabik. Opakujícímu se uskupení se stejným uspořádáním přízvučných a nepřízvučných slabik říkáme stopa. Jamb je stopa, jejíž první slabika je nepřízvučná a druhý přízvučná. Pro češtinu není typický.

Příklady použití

K. H. Mácha – Máj
Byl pozdní večer první máj

Dělení slova

jamb

Může vyskytovat také v těchto tvarech

jambický

Může být také omylem zapsáno jako

jamp

Příbuzná slova

versologie
rytmus
trochej
daktyl