Definice

Ironie je literární forma založená na tom, že je vyslovená informace je myšlena s opačným významem než kdyby byla doslovně vykládána. Do krajnosti uvedenou ironii nazýváme sarkasmus.

Příklady použití

To jsi mě teda potěšil.

Dělení slova

i!ro!ni!e

Může vyskytovat také v těchto tvarech

ironicky
ironický

Může být také omylem zapsáno jako

ironije
ironye

Příbuzná slova

sarkasmus
literární formy