Definice

Lyrika je literárním druhem (spolu s epikou a dramatem), která nezachycuje děj. Dále se vymezují literární žánry. Pod literární druh lyriku spadají žánry jako píseň, elegie nebo sonet. Lyrika zachycuje pocity, vnitřní rozpoložení, myšlenky.

Náznaky děje můžeme najít i v lyrice.

Příklady použití

Francesco Petrarca: Sonety Lauře
Která to víla, nymfa z ručeje
po vánku spouští zlatohebké vlasy?
Kdy srdci dán takový poklad spásy?
A právě to jen zkázou pro mne je.

Původ slova

z latinského lyricus

Dělení slova

ly-ri-ka

Může vyskytovat také v těchto tvarech

lyrický

Může být také omylem zapsáno jako

lirika
lyryka
liryka

Příbuzná slova

literární druhy
literární žánry
literární věda
poezie
epika
drama