Definice

Je to postoj autora (hlavně literárního díla) – autor vyzvedá hrdinský, osamělý, beznadějný vzdor osamělého hrdiny nebo sebe sama vůči bohům. Objevuje se od romantismu do počátku 20. století. Masaryk pokládal titanismus za jeden z charakteristických projevů moderní krize. Titánství studoval i prof. V. Černý. P. B. Shelley (dílo Odpoutaný Prométheus) ztotožňuje titánství s bojem proti tyranii odmítáním zákonů.

Příklady použití

J. W. Goethe, G. Musset

Původ slova

antický (Titán)

Dělení slova

ti!ta!nis!mus

Může vyskytovat také v těchto tvarech

titánství

Může být také omylem zapsáno jako

titánismus, tytánismus, titánizmus, tytányzmus

Internetová cvičebnice pravopisu