Definice

Nelibozvučnost v hudbě nebo v řeči, způsobená hromaděním obtížně vyslovitelných, podobných či přízvučných hlásek.

Příklady použití

Srásrásrásráhnůjda“

Původ slova

řecky kakós = špatný, phōné = zvuk

Dělení slova

ka!ko!fo!ni!e

Může být také omylem zapsáno jako

kakofónye, kakofonije

Příbuzná slova