Definice

Literatura psaná v duchu nastupující či vládnoucí ideologie. Cílem takové lit. bývá podpořit danou myšlenku (ideologii). Někdy je psaná na (společenskou) objednávku. V posledních staletích se předpokládá hojná čtenost takové tvorby. Někteří autoři takováto svá díla tvoří také jako zdroj obživy (např. V. Javořická). Někdy tato literatura nemá vysokou uměleckou kvalitu, může být schematická.

V době počátků romantismu tato tvorba nahradila tzv. didaktickou literaturu.

Příklady použití

Barokní náboženská tvorba; některá díla oslavující válečné bojovníky (20. století), díla vzniklá k podpoře nacismu, socialismu). Např. Vašek Káňa, pozdní Nezvalova díla, raná díla P. Kohouta aj.

Dělení slova

ten!denč!ní

Příbuzná slova

schematismus