Definice

Obrácení pořadí slov oproti obvykému či v dané situaci očekávanému.

Příklady použití

Podej mi ten hrneček modrý. Obrácené pořadí přívlastku a jím rozvitého podstatného jména je obvyklé v odborné terminologii, v takovém případě je ve výpovědi K přípravě použijeme sírovou kyselinu a sodný hydroxid inverzní.
Takovéto spojení jistě oživí text, leč je třeba v podobných situacích zvážit, zda příjemce pochopí výraz sírová kyselina jako kyselina obsahující síru / vyrobená ze síry, nebo terminologicky (H2SO4).

Dělení slova

in!ve!r!ze

Může vyskytovat také v těchto tvarech

anastrofa

Může být také omylem zapsáno jako

hyperbaton, hysteron proteron

Internetová cvičebnice pravopisu