Definice

Předložkový tvar podstatného jména (přídavného jména, zájmena), který je odpovědí na pádovou otázku Kým? Čím? Vyjadřuje nástroj (prostředek) nebo způsob, jakým probíhá slovesný děj.

Příklady použití

nožem

Dělení slova

in!stru!me!n!tál

Může vyskytovat také v těchto tvarech

7. pád