Definice

Groteska je literární nebo divadelní/filmový žánr založený na humoru (především situačním).

Příklady použití

Ch. Chaplin

Původ slova

z italského grottesco

Dělení slova

gro!tes!ka

Může vyskytovat také v těchto tvarech

groteskní

Může být také omylem zapsáno jako

grotesca

Příbuzná slova

humor
vtip
divadlo
film