Definice

Členění textu na odstavce, kapitoly apod.