Definice

Text odpovídající znakům příslušného slohového postupu.

Příklady použití

  • postup – útvar
  • informační – vzkaz, zpráva, oznámení
  • popisný – popis, líčení
  • vyprávěcí – vyprávění (dějový popis)
  • výkladový – výklad
  • úvahový – úvaha
  • dialogický – rozhovor (v reálné komunikaci, v divadelním díle, v beletrii)
  • řečnický – proslov, předvolební či inaugurační projev
  • argumentační – polemika /ev. recenze)
  • návodový – popis pracovního postupu (návod)

V mnoha dalších útvarech se používá kombinace postupů (např. v eseji).

Dělení slova

slo!ho!vý ú!tvar