Definice

Hierarchizace textu – vyčlenění toho, co je podstatné nebo jinak významné.

Příklady použití

velikost a typy písma, titulky, mezititulky, grafy, schémata, členění textu pomocí číslic, písmen apod., barevná odlišení jednotlivých částí textu; v ústním projevu pak zvukové, ev. neverbální prostředky