Definice

Způsob tvorby textu odpovídající literárnímu žánru.

Příklady použití

styl esejistický, románový, povídkový

Dělení slova

žá!n!ro!vý