Definice

Glosa je krátký publicistický útvar, stručná poznámka, která komentuje aktuální událost nebo zprávu.

Původ slova

z řeckého glóssa

Může vyskytovat také v těchto tvarech

glosátor
glosovat
vysvětlivka

Může být také omylem zapsáno jako

glossa

Příbuzná slova

publicistika