Definice

Výraz složený z prvních písmen slov zkracovaného výrazu. Někdy se v souladu s tradicí použijí i poslední písmena (pí, MUDr., ThLic.).

Příklady použití

OMG
KSČ

Dělení slova

zkra!t!ka

Internetová cvičebnice pravopisu