Definice

Fabuli definujeme jako příběh literárního díla. Fabuli čtenář odhaluje postupně. Rozboru vyprávění se věnuje naratologie.

Původ slova

z latinského fabula

Dělení slova

fa!bu!le

Může vyskytovat také v těchto tvarech

fabulovat

Příbuzná slova

syžet
vyprávění
naratologie

Internetová cvičebnice pravopisu