Definice

Fejeton je publicistický žánr, který se vtipně věnuje aktuálním tématům. Fejeton je subjektivním vyjádřením autora k danéu tématu. Využívána bývá satira, nadsázka, ironie.

Příklady použití

Psaní fejetonů se ze známých autorů věnoval např. Karel Čapek.

Původ slova

z francouzského feuilleton

Dělení slova

fe!je!ton

Může vyskytovat také v těchto tvarech

podčárník

Může být také omylem zapsáno jako

feieton

Příbuzná slova

publicistika