Definice

Jedná se o dramatický žánr s truchlivým koncem. Hlavní dramatický žánr. Podstatou je vážná povaha dramatického konfliktu. V antice to byly zásahy bohů a nadpřirozených bytostí do lidského osudu.

Antické drama (tedy i tragédie) má pevnou kompoziční stavbu:

  • expozice – úvodní část, předvedení postav, seznámení s prostředím (užívá se prolog),
  • kolize – zauzlení, dramatická zápletka,
  • krize – vyvrcholení dramatického konfliktu,
  • peripetie – náhlý obrat, změna ve vývoji děje,
  • katastrofa – rozuzlení, závěrečná fáze dramatu (ovšem jen u tragédií).

Platil také princip jednoty času, místa a děje (děj nesměl mít „odbočky“, musel se odehrát na jednom místě, během 24 hodin).

Tyto principy porušil až W. Shakespeare.

Příklady použití

antická tragédie, W. Shakespeare

Původ slova

řecky tragoidás = kozlí zpěv

Může vyskytovat také v těchto tvarech

truchlohra

Příbuzná slova

tragikomedie