Definice

Proces ve vývoji jazyka, při němž se ze dvou sousedících různých souhlásek stane dvojhláska.

Příklady použití

ve staré češtině stúpnút – stoupnout (neproběhlo v moravskoslovenských nářečích); ve středočeském nářečí mladý – mladej

Dělení slova

di!fton!gi!za!ce

Může být také omylem zapsáno jako

dyftongizace, diftongyzace

Internetová cvičebnice pravopisu