Definice

Poslední fáze vzniku mluvené řeči, kdy je výdechový proud artikulačními orgány (rta, zuby, jazyk, dásně, měkké a tvrdé patro, čípek) rozdělen na hlásky.

Původ slova

lat. articulus – článek

Dělení slova

ar!ti!ku!la!ce

Může vyskytovat také v těchto tvarech

článkování

Může být také omylem zapsáno jako

artykulace