Definice

Jedná se o postavení jednoho jazykového prostředku před druhý, se kterým tvoří celek.

Příklady použití

přívlastek shodný před podmětem
Ospalý student zaťukal na dveře.

Dělení slova

an!te!po!zi!ce

Může být také omylem zapsáno jako

antepozyce
anteposice

Příbuzná slova

lingvistika
syntax