Definice

1) společenský – stav, kdy na určitém území obyvatelé mluví dvěma jazyky
2) individuální – stav, kdy jedinec od raného dětství mluví dvěma jazyky a oba může pokládat za rodné/mateřské

Příklady použití

Ve východní Ukrajině obyvatelstvo mluví stejně dobře ukrajinsky jako rusky.

Dělení slova

bi!ling!vis!mus

Může vyskytovat také v těchto tvarech

bilingvizmus

Může být také omylem zapsáno jako

bylingvismus, bilyngvismus, bilingvysmus

Příbuzná slova

diglosie

Internetová cvičebnice pravopisu