Definice

Interpunkční znak označující vypuštění písmen(e). Ve spisovné češtině se téměř nepoužívá, najdeme jej v přejatých výrazech.

Příklady použití

Už’s vynes’ ten koš?

Dělení slova

a!po!strof

Může vyskytovat také v těchto tvarech

osuvník

Může být také omylem zapsáno jako

apostrofa, aposdrofa

Příbuzná slova