Definice

Autor se obrací jinam než k přítomnému publiku (čtenářstvu, posluchačstvu).

Příklady použití

Ó Franzi Josefe, kéž bys mohl zastavit úpadek české státnosti…

Původ slova

řecky po-strefó = obracím se jinam

Dělení slova

a!po!stro!fa

Může vyskytovat také v těchto tvarech

oslovení

Internetová cvičebnice pravopisu