Definice

Antiteze patří k názorným literárním figurám, pomáhá k lepšímu pochopení sdělované myšlenky. Jedná se o protiklad.

Příklady použití

Mnoho mluvíte, málo děláte.

Dělení slova

an!ti!te!ze

Může být také omylem zapsáno jako

antyteze