Definice

Stoupavá kadence ve zjišťovací otázce.

Příklady použití

Už jdeš do – mů?

Dělení slova

an!ti!ka!de!n!ce