Definice

Slovo vzniklé záměnou pořadí písmen původního slova. Často se přitom nedbá na diakritiku.

Příklady použití

pěší toulka – koupaliště

Dělení slova

a!na!gram

Může vyskytovat také v těchto tvarech

přesmyčka