Definice

Literární žánr z oblasti poezie. Pásmo je volný proud myšlenek a nápadů. Každý verš je do jisté míry tematicky samostatný, celé pásmo má vyvolat dojem jednoho obrazu, celku.

Pásmo může být také program sestavený z (úryvků) literárních děl např. k významnému kulturnímu, regionálnímu či historickému výročí.

Příklady použití

G. Appollinaire: Pásmo, V. Nezval: Edison, Akrobat; K. Biebl: Nový Ikaros

Původ slova

překlad Appolinairova názvu Zone

Dělení slova

pá!smo