Definice

Ve větě jsou souřadně spojena slova vyžadující různé pádové vazby. V hotovém větném celku je pak správní jen poslední vazba. ¨

Příklady použití

Ukončete nástup a výstup ze soupravy.

Dělení slova

zeu!gma

Může vyskytovat také v těchto tvarech

spřažení vazeb

Může být také omylem zapsáno jako

zpřažení vazeb