Definice

Postavení dvou stejnorodých „věcí“ vedle sebe bez naznačení souvislosti. V jazyce takto vedle sebe můžeme dát slova, v literatuře texty apod. To přinese nové pohledy na skutečnost. Cílem juxtapozice může být i výzkum.

Příklady použití

pantáta
Prší.
Mrzne.
Jedu pomalu.

Dělení slova

juxt!a!po!zi!ce

Může vyskytovat také v těchto tvarech

spřahování