Definice

První část periody, což je historický syntaktický útvar skládající se ze dvou částí oddělených dvojtečkou či středníkem. Předvětí obvykle vyjadřuje podmínku závětí.

Příklady použití

Odpojiti veškerý internet v této zemi věru zdá se věcí nemožnou; jest to však dle našeho názoru jedná cesta, kterak z naší země vypuditi hazardní hry a všeliký podobný neřád, jehož provozování zakázáno byvše všemi obcemi českými, právě internetem se do nich opět dostává.

Dělení slova

zá!vě!tí

Může vyskytovat také v těchto tvarech

apodosis

Internetová cvičebnice pravopisu