Definice

Součást kompozice díla. Rozlišujeme pásmo vypravěče (zda je totožný s autorem a pásmo postav (přímá, nevlastní přímá, polopřímá, smíšená či nepřímá řeč).

Dělení slova

pro!mlu!vo!vé pá!s!mo