Definice

Jedná se o verš – původem z Francie – s pěti stopami a deseti až jedenácti verši. Básně psané blankversem často nejsou děleny do slok. Výrazně se blankvers uplatnil v anglické literatuře. Používali jej Shakespeare nebo Milton.

Příklady použití

O věrné lásce zpívat se mi chce,
jež jako zlatý pramen vytryskla,
(J. Zeyer)

Původ slova

z francouzštiny – čistý verš

Dělení slova

blank!vers

Může vyskytovat také v těchto tvarech

blankversu

Může být také omylem zapsáno jako

blangverz
blangvers
blankverz

Příbuzná slova

versologie
verš
stopa
slabika